Czwartek 20 lutego 2020
imieniny: Anety, Lehca, Leona

Program „Umiem pływać” w Gminie Jedlicze

 W połowie maja minął półmetek zajęć sportowych nauki pływania zorganizowanych dla najmłodszych uczniów z naszych szkół podstawowych z inicjatywy Burmistrza Gminy Jolanty Urbanik i dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Zajęcia dla uczniów z Gminy Jedlicze odbywają się od 4 kwietnia br., na obiektach Zespołu Krytych Pływalni w Krośnie, przy ul. Sportowej 8 i ul. Wojska Polskiego 45a. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania fizycznego i instruktorzy pływania, ponadto - opiekę wychowawczą nad każdą grupą dzieci sprawują, na zasadzie wolontariatu, nauczyciele z poszczególnych szkół podstawowych uczestniczących w Programie.

Na pierwszych zajęciach nauki pływania dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie. W trakcie kolejnych zajęć dzieci stopniowo nabywają i doskonalą umiejętności w zakresie najpopularniejszych technik sportowych pływania. Pełen kurs nauki pływania, obejmujący 20 godzin lekcyjnych zajęć dla każdej 15-osobowej grupy ćwiczebnej, potrwa do czerwca br. i zakończy się - zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki - sprawdzianem poziomu opanowania przez jego uczestników umiejętności pływackich.

Realizowany od kilku lat Program „Umiem pływać” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z całego kraju. Jego celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka wad postawy, nadwagi i otyłości. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowanie organizacji zajęć sportowych nauki pływania dla dzieci, w ramach otwartego konkursu, ogłaszanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Gmina Jedlicze, na podstawie złożonego w listopadzie ub. roku wniosku, otrzymała dofinansowanie do organizacji w 2018 roku zajęć nauki pływania dla dzieci w wys. 10.900,00 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – wg zaktualizowanego wniosku złożonego w Ministerstwie w marcu br. – wynosi 31.560,00 zł.

Szczególne podziękowania kieruję do ponad 90 wolontariuszy, którzy sprawują opiekę wychowawczą nad grupami podczas zajęć sportowych nauki pływania. Ich zaangażowanie i opieka sprawowana nad dziećmi podczas zajęć wzmacnia bezpieczeństwo uczestników Programu, ułatwia także pracę nauczycielom i instruktorom prowadzącym zajęcia pływania – podkreśla Burmistrz Jolanta Urbanik.