Czwartek 21 listopada 2019
imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Wyremontowano skrzyżowanie w miejscowości Podniebyle

Przedmiotem inwestycji była przebudowa odcinka o długości 120 m drogi gminnej o nr ew. G114 709 R w miejscowości Podniebyle wraz z modernizacją skrzyżowania z drogami bocznymi. Zakres robót obejmował w szczególności: wzmocnienie istniejącej podbudowy, ułożenie warstwy profilowej, poprawę odwodnienia, ułożenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 228 744,30 zł