Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Budujemy strategię oświaty

W dniu 19 czerwca 2018 r. w naszej Gminie po raz pierwszy miało miejsce spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie Jedlicze w myśleniu o uczniu XXI wieku” w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego w woj. podkarpackim”, z inicjatywy Burmistrza Jolanty Urbanik zorganizowano w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanego przez FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego. Otwarta debata odbyła się w Szkole Podstawowej im. W. Manierskiego w Jedliczu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 90 osób. Byli to przedstawiciele uczniów, rodziców, nauczycieli, nauczycieli emerytów, absolwenci szkół, władze samorządowe, działacze społeczni, przedstawiciele przedsiębiorców oraz jednostek organizacyjnych gminy. Moderatorem spotkania był ekspert w zakresie prawa oświatowego, praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy w Kuratorium Oświaty oraz w jednostce samorządu terytorialnego realizującej zadania oświatowe Pani Olga Gilewicz.

Podczas warsztatów uczestnicy pracujący w pięciu zespołach przygotowywali odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Co dla Ciebie, jako mieszkańca Gminy Jedlicze znaczy określenie: „Dobra Szkoła”?
 2. Jakie cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent szkoły w Gminie Jedlicze?
 3. Jakie są mocne strony i zalety oświaty w Gminie Jedlicze?
 4. Jakie działania możemy podjąć, aby jeszcze lepiej rozwijać kompetencje kluczowe uczniów?
 5. Jaka jest szkoła naszych marzeń?

Pracowano metodą „World cafe” tj. z wykorzystaniem tzw. „żywej sieci” dialogu i współpracy dotyczącej ważnych spraw, a gospodarzami stolików byli Pani Marzena Gęsiak przedstawiciel rodziców, Pani Elżbieta Kochańska dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu, Pan Roman Kopeć emerytowany nauczyciel, a zarazem samorządowiec oraz Pan Miłosz Wąsik absolwent Gimnazjum w Jedliczu.

Zaangażowanie wszystkich uczestników przyniosło efekty. Wypracowane wnioski i propozycje działań pomogą obrać odpowiednie kierunki rozwoju edukacji w Gminie Jedlicze oraz zostaną wykorzystane do opracowania strategii oświatowej Gminy. Warto podkreślić, iż młodzież opisując szkołę marzeń chciałaby:

 • aby nauczyciele byli sprawiedliwsi, wyrozumiali, pomocni, troskliwi,
 • więcej praktyki mniej teorii,
 • możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań,
 • lepszy przekaz wiedzy,
 • przekazywanie wiedzy poprzez zabawę,
 • ciekawe lekcje,
 • nowoczesne pracownie tematyczne,
 • bogatsze wyposażenie sportowe,
 • sprzyjająca w nauce atmosfera w szkole,
 • więcej wycieczek i wyjazdów,
 • bezpieczeństwo, tolerancje i wzajemny szacunek,
 • więcej dni wolnych,
 • wygodniejsze krzesła,
 • krótsze lekcje,
 • mniej zadań domowych,
 • elektroniczne podręczniki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w spotkaniu, a przede wszystkim za aktywność. Tak duże zainteresowanie tematem świadczy o tym, że jakość kształcenia oraz rozwój oświaty jest dla nas wszystkich kluczowy.

Słownik: