Czwartek 21 marca 2019
imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira

Zaproszenie

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymieniowe w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej".

Treść zaproszenia: PDF

Słownik: