Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów 2017/2018

Nagroda Burmistrza Gminy Jedlicze jest corocznie przyznawana uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a także reprezentację szkoły w zawodach, turniejach, konkursach oraz olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych.

Wśród nagrodzonych w tym roku znaleźli się:

Julia Bondaronek- uczennica klasy III Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Moderówce, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,22 oraz wzorowe zachowanie. Godnie reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach i uzyskuje wysokie wyniki na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, tj. II miejsce jako zespół Szasse w XV Andrzejkowym Spotkaniu Tanecznym, I miejsce jako zespół Szasse w II Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Roztańczona Barbórka”,  III miejsce jako zespół Szasse w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych Jedlicze 2016.

Małgorzata Bigos- uczennica klasy III gimnazjum w Szkole Podstawowej w Moderówce, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,22 oraz wzorowe zachowanie. Uczennica podejmuje wiele wyzwań, biorąc udział w licznych konkursach osiągając sukcesy tj. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Strażacki trud” -  eliminacje gminne, I miejsce w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek, III miejsce w XIV Gminnym Konkursie poetycko-wokalnym „Matka w oczach dziecka”.

Emilia Munia- uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Długiem, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,2 i wzorowe zachowaniem. Aktywnie brała udział w szkolnych uroczystościach i imprezach. Zajęła I miejsce (drużynowo) w V Przeglądzie Artystycznym Szkół i Przedszkoli „PEGAZ”, II miejsce w XII Powiatowym Konkursie Polskiej Poezji Patriotycznej (eliminacje gminne), wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Teatralnym „Wesołe scenariusze” oraz w konkursie gminnym „Mistrz Ortografii”.

Amelia Bożek- uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Długiem, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Zdobyła wyróżnienia w konkursach: recytatorskim „Tropem współczesnej poezji” i historycznym „Zachować w pamięci: znani i nieznani z gminy Jedlicze”, a także III miejsce w konkursie rowerowym pod patronatem Burmistrz Gminy Jedlicze, II miejsce w wyścigu kolarskim o Puchar Tarnowa, II miejsce w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim o Puchar Polski Koziegłowy.

Maria Wojtowicz- uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,4 i wzorowe zachowanie. Brała udział w licznych konkursach. Jej osiągnięcia to: wyróżnienie w Konkursie historycznym- „Ocalić od zapomnienia- znani i nieznani z gminy Jedlicze”, III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym i III miejsce w Eliminacjach Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom.”

Klaudiusz Orzechowski- uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Dobieszynie, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,4 i wzorowe zachowanie. Brał udział w licznych konkursach tj. I miejsce w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, I miejsce w Gminnym i IV miejsce w Powiatowym Turnieju Szachowym, I miejsce drużynowo w Gminnych Igrzyskach Dzieci w Tenisie Stołowym i III miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego.

Marcel Werner- uczeń klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,63 i wzorowe zachowanie. Najważniejsze osiągnięcia ucznia w bieżącym roku szkolnym to: Laureat w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, I miejsce w IV Powiatowym Konkursie Matematycznym klas czwartych, wyróżnienie drużynowo w V Przeglądzie Artystycznym Szkół i Przedszkoli, czołowe miejsca w szkolnych konkursach matematycznym.

Wiktoria Żołna- uczennica klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,45 i wzorowe zachowanie. Do najważniejszych osiągnięć uczennicy należą: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, I miejsce w gminnym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji Patriotycznej, wyróżnienie drużynowo w V Przeglądzie Artystycznym Szkół i Przedszkoli i wyróżnienie w gminnym konkursie „Świąteczne anioły.”

Julia Pudło- uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Piotrówce, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,43 i wzorowe zachowanie. Jest finalistką Przedmiotowego Konkursu z Matematyki dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i półfinalistką „Regionalnej Olimpiady o Wielkich Polakach”, a także reprezentuje szkołę w Przeglądach Artystycznych Szkół i Przedszkoli PEGAZ, zdobywając w bieżących roku wraz z zespołem Nagrodę Specjalną.

Ewelina Słota-  uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Piotrówce, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,43 i wzorowe zachowanie. Jest laureatem Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, zajęła I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Sybirackiej oraz III miejsce w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej poezji Patriotycznej. a także reprezentuje szkołę w Przeglądach Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli PEGAZ, zdobywając w bieżących roku wraz z zespołem Nagrodę Specjalną.

Mateusz Fałat- uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w Jedliczu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,5 i wzorowe zachowanie. Szczególnie interesuje się matematyką i w tej dziedzinie od lat odnosi sukcesy tj. I miejsce w kategorii klas V w II Powiatowym Konkursie Matematycznym „Matematyka Bankiem Wiedzy”, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, bardzo dobry wynik w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny- 11 miejsce w województwie i 185 w kraju, I miejsce w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „The Big Challenge”.

Anna Klatka- uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej w Jedliczu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Jest uczennicą uzdolnioną w zakresie przedmiotów ścisłych. W trakcie nauki z dużym powodzeniem uczestniczyła w licznych konkursach, które odbywały się na szczeblach: szkolnym, powiatowym, wojewódzkim. Największe sukcesy Ani to: II miejsce w kategorii klas VII w II Powiatowym Konkursie Matematycznym „Matematyka Bankiem Praktycznej Wiedzy” oraz uzyskaniem dobrego wyniku podczas XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny – 34 miejsce w województwie.

Michał Janocha- uczeń klasy II Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Jedliczu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,21 i wzorowe zachowanie. Uzdolniony w zakresie przedmiotów ścisłych i sportowych. W bieżącym roku szkolnym został objęty programem stypendialnym dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego i otrzymał stypendium ufundowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Największe sukcesy to: wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, III miejsce w wojewódzkiej matematycznej grze miejskiej „Śladami BoGUsława II”, a także III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Narciarstwie Biegowym Indywidualnie.

Samanta Wójcik- uczennica klasy II Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Jedliczu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,15 i wzorowe zachowanie. Jako uczennica szczególnie uzdolniona humanistycznie została objęta indywidualnym programem nauczania z języka polskiego. Największe sukcesy Samanty: laureatka Przedmiotowego Konkursu Języka Niemieckiego, laureatka Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego, laureatka w powiatowym konkursie „Krośnieński Mistrz Ortografii”, I miejsce w powiatowym konkursie języka niemieckiego „Im Restaurant- ein Diktat”, a także otrzymała Nagrodę Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.

Adrianna Ordyna- uczennica klasy III Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Jedliczu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 4,89 i wzorowe zachowanie. Jest uczennicą uzdolnioną, szczególnie w zakresie przedmiotów humanistycznych. Największe sukcesy Adrianny to tytuł finalisty z Przedmiotowego Konkursu Polonistycznego, uczestnictwo w  powiatowym konkursie „Krośnieński Mistrz Ortografii”, a także udział w konkursach w ramach innowacyjnego projektu promującego czytelnictwo „Liga Lektur Szkolnych”.

Mateusz Wójtowicz- uczeń klasy III Gimnazjum Szkoły Podstawowej w Jedliczu, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 4.89 i wzorowe zachowanie. Największe sukcesy Mateusza to uzyskanie tytułu finalisty w interdyscyplinarnym konkursie pod patronatem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie „Sapere Aude- odważ się być mądrym”, uczestnik etapu rejonowego Przedmiotowego Konkursu Języka Angielskiego, I miejsce w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Językowego „The Big Challenge”, I miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej drużynowo w sztafetowych biegach przełajowym, III miejsce w wojewódzkiej matematycznej grze miejskiej „Śladami BoGUsława II”.

Milena Komisarz- uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,07 i wzorowe zachowanie. To uczennica o szerokich zainteresowaniach związanych z literaturą klasyczną. Chętnie włącza się w organizację uroczystości szkolnych, przedstawień teatralnych oraz akcjach charytatywnych. Godnie reprezentowała szkołę podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, a także wykazała się ogromnym zaangażowaniem podczas realizacji projektu poświęconego X Obchodom Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Julia Barsznica- uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,0 i wzorowe zachowanie. Włożyła wiele pracy i serca w realizacje projektu poświęconego X Obchodom Międzynarodowego Dnia Pamięci i o Ofiarach Holokaustu. Godnie reprezentowała szkołę podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka. Zdobyła wraz z drużyną I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowego oraz w Piłce Ręcznej.

Marlena Pasieka- uczennica klasy II Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,13 i wzorowe zachowanie. Zawsze chętnie uczestniczy w imprezach organizowanych na rzecz ochrony środowiska lokalnego i szkolnego. Zajęła I miejsce w powiatowym konkursie „Bezpieczne wakacje w mieście, lesie, górach i nad wodą”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Historia Polski w komiksie” organizowanym przez IPN w Warszawie, wyróżnienie w konkursie plastycznym „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.”

Jakub Znój- uczeń klasy VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaszczwi, osiąga wysokie wyniki w nauce, uzyskując średnią ocen 5,07 i wzorowe zachowanie. Pilnie wykonuje swoje obowiązki szkolne, uzyskując ze wszystkich przedmiotów bardzo dobre wyniki. Poszerza horyzonty wiedzy poprzez udział w konkursach przedmiotowych i zajęciach  pozalekcyjnych. Godnie reprezentuje szkołę w licznych turniejach i zawodach sportowych. Chętnie włącza się w organizację imprez szkolnych i bierze udział w akademiach.