Środa 26 lutego 2020
imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława

Przebudowa drogi wewnętrznej w Potoku

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr. ewid. 594/1 w miejscowości Potok. Zakres prac objął poprawę stanu odcinka (poprzez jego przebudowę) na długości blisko 300 m. Wykonane prace polegały m.in. na: zebraniu wierzchniej warstwy nawierzchni, stabilizacji gruntu cementem, ułożeniu warstwy profilowej z kruszyw łamanych, ułożeniu nawierzchni mineralno – bitumicznej, wyrównanie i utwardzenia obustronnie poboczy. Koszt inwestycji to: 1 321 32, 87 zł. Wykonawcą był Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy BOGBUD z Rymanowa. Zadanie było współfinansowane przez Miasto Krosno w 50 %.