Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

W środę 11 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się LVIII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Rada Miejska w Jedliczu przyjęła uchwały w następujących sprawach:

- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy,

- zmiany Uchwały Nr LII/399/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedlicze na lata 2017-2023,

- zmiany Uchwały Nr LVII/436/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego,

- zmiany Uchwały Nr XLII/328/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Jedlicze” i zabezpieczenia wkładu własnego,

- zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2018 rok,

- zmiany uchwały Nr LI/397/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2018-2024.

Słownik: