Niedziela 27 września 2020
imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Z Tołhajem w Beskid

Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” realizuje Grant pn. „Z Tołhajem W Beskid” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego pn. Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez organizacje imprez kulturalnych oraz wydawnictwa dotyczące obszaru LGD „Kraina Nafty”, realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

W ramach grantu zostanie opracowana edukacyjna gra planszowa pt. „Z TOŁHAJEM W BESKID”. Będzie służyć, szerokiej grupie społeczności lokalnej oraz osobom odwiedzającym gminy należące do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” tj. gminy: Jedlicze, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój, Dukla, Jaśliska. Gra przeznaczona będzie zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Rozbudzi ona u uczestników zabawy zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, bogactwem przyrody. Ułatwi ona zdobycie wiedzy o tym obszarze. Rozwinie umiejętności orientacyjno-poznawcze. Będzie motywować do poznawania obiektów przyrodniczych i kulturowych podczas wycieczek. Przyczyni się do wspólnego spędzania czasu w gronie koleżanek, kolegów i w rodzinie. Będzie przekazana nieodpłatnie do różnych placówek oświatowych i instytucji oraz osobom zainteresowanych regionem w poszczególnych gminach LGD „Kraina Nafty”. Wartość całkowita Grantu wynosi 22 800 zł i w całość jest sfinansowana przez Grantodawcę.

Jeśli mieszkasz w wyżej wymienionych gminach lub znasz obszar należący do „Krainy Nafty” i ciekawe miejsca, które powinny być ujęte na planszy gry napisz do grupy redakcyjnej na adres cyba.jedlicze@gmail.com . Na propozycje czekamy do końca lipca 2018r. Dziękujemy za wszelkie pomysły.

Dorota Mróz ST „Cyba"

Słownik: