Niedziela 27 września 2020
imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Działają już 10 lat! Miejskie Koło Kobiet Jedlicze-Centrum obchodzi swój jubileusz

Pierwszy, okrągły jubileusz stanowi niewątpliwie wielkie święto. Jest okazją do refleksji nad przeszłością, podzieleniem się wspomnieniami, a także planami na przyszłość. W ubiegłą niedzielę, Panie z Miejskiego Koła Kobiet Jedlicze-Centrum obchodziły dekadę swojej działalności. 22 lipca br. w słoneczne popołudnie, przybyłych na urodzinową uroczystość gości, przywitała Przewodnicząca Miejskiego Koła Kobiet Pani Maria Wojdyła.

W tym doniosłym wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości: Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski, Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Radna Rady Miejskiej a zarazem Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jedlicze Centrum Krystyna Marć, Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej Irena Konopka, zaprzyjaźniona od lat z MKK Pani Teresa Suska, Dyrektor Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Krosno Marian Duda,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zygmunt Jerzyk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciech Florczak, Jerzy Duda oraz Panie przewodniczące i wiceprzewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Jedlicze. Podczas tak doniosłego wydarzenia, nie mogło zabraknąć wspaniałych dziewiętnastu kobiet, które przez całą dekadę rozwijały jedlickie Koło: Przewodnicząca Miejskiego Koła Kobiet Jedlicze-Centrum Maria Wojdyła, Zdzisława Czech, Maria Dziurzyńska, Barbara Fagał, Maria Gierek, Teresa Grzelińska, Danuta Grzesik, Irena Guzik, Bożena Krawczyk, Anna Kubacka, Anna Niepokój, Marta Petryniak, Józefa Pieniążek, Krystyna Sołtan, Irena Stasik, Małgorzata Trybus, Wiesława Wiatr, Anna Woltman i Halina Wróblewska, jak również będący dużym wsparciem dla MMK szarmanccy małżonkowie członkiń.

Cześć oficjalną rozpoczął referat okolicznościowy, przewodniczącej Miejskiego Koła Kobiet Jedlicze-Centrum Pani Marii Wojdyły, podsumowujący bardzo bogatą działalność Koła.

„Uważam naszą 10-letnią działalność za udaną. Mamy wysokie ambicje, jakimi jest doskonalenie naszej pracy, wprowadzanie nowych, ciekawych inicjatyw i dalsza współpraca z lokalnymi władzami, instytucjami i kołami.”- tymi słowami podsumowała dekadę przewodnicząca MKK.

Głos zabrały także członkinie: Pani Anna Woltman, a także Pani Maria Gierek, która w pełnym humoru, młodości, energii i pogody ducha wystąpieniu podzieliła się ze wszystkimi zabawnymi wierszykami.

Część artystyczna zawierała wspaniały występ dwójki utalentowanych tancerzy ze Studia Tańca Gracja z Krosna. Kinga Śnieżek i Marcel Wilk (wnuk Pani Barbary Fagał- członkini Miejskiego Koła Kobiet Jedlicze-Centrum) zaprezentowali przepiękne tańce zarówno standardowe jak i latynoamerykańskie. Wysoki poziom tanecznych umiejętności, wywołał moc braw i owacji.

Z okazji Jubileuszu przekazano wszystkim Paniom serdeczne życzenia, podarowano prezenty i przepiękne kwiaty. Wyrazy szacunku i uznania, a także gratulacje skierowała Burmistrz Jolanta Urbanik, wręczając okolicznościowy podarunek na ręce Przewodniczącej „Miejskie Koło Kobiet jest aktywne na wielu płaszczyznach: działalność kulturalna, zaangażowanie w gminne uroczystości, podtrzymywanie ojczystych i lokalnych tradycji, pielęgnowanie spotkań wigilijnych, wielkanocnych kiermaszy, a także wszelkie działania na niwie społecznej w tym integracja mieszkańców. Ten Jubileusz jest wspólną pracą wszystkich członkiń Koła, którym składam serdeczne życzenia pogody ducha, miłości, zdrowia, radości, życzliwości od ludzi, a także kolejnych wspaniałych jubileuszy. Jesteście dumą naszej Gminy.” – powiedziała Burmistrz Gminy Jedlicze.

Zwieńczeniem tego dnia był okazały tort oraz wspólne odśpiewanie „Sto lat”. Uroczystość dopełniło wspólne biesiadowanie, przyjazna atmosfera i zabawa taneczna.

Słownik: