Wtorek 7 kwietnia 2020
imieniny: Donata, Herminy, Rufina

Wspólnie dbamy o nasze środowisko

Gmina Jedlicze czyni wiele starań ukierunkowanych na poprawę jakości życia mieszkańców i ochronę środowiska naturalnego. Skutecznie podejmujemy różne inicjatywy i współpracujemy z mieszkańcami, szkołami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tym zakresie. Na przestrzeni ostatnich 3 lat udało się nam pozyskać znaczne dofinansowanie z funduszy pomocowych, zarówno z budżetu Unii Europejskiej, jak i z budżetu państwa. Wartość zrealizowanych w tym okresie zadań, na które pozyskaliśmy dofinansowanie to ponad 15 milionów złotych, w tym dofinansowanie uzyskane dzięki wnioskom i dokumentacji, którą przygotowaliśmy na przestrzeni tych trzech lat to ponad 9 milionów złotych. Wykaz istotniejszych zadań przedstawia poniższa tabela.

Tabela

Nie sposób również nie wspomnieć o innych przedsięwzięciach. Np. już w pierwszej połowie 2015 roku uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach oszczędności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie (które dotychczas było na liście rezerwowej programu) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jedlicze i Chlebna”. W ciągu niespełna 4 miesięcy wybudowaliśmy ponad 12 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Chlebna i częściowo Jedlicza. To również istotna inwestycja, która przyczyniła się do czystości i ochrony naszego środowiska. Warto również dodać, że w okresie od 1 stycznia 2015r. do połowy roku 2018 do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedlicze zostały podłączone 363 budynki.

Możemy się szczycić, iż dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu lokalnej społeczności udało się zrealizować także wiele innych inicjatyw z obszaru ekologii i ochrony środowiska naturalnego, za co gorąco dziękujemy. Razem możemy więcej!

Słownik: