Czwartek 23 maja 2019
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej remizy w Porębach

Tegoroczne obchody Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a także Święta Wojska Polskiego miały dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach, wyjątkowy charakter. 15 sierpnia miało miejsce szczególne wydarzenie, bowiem nastąpiło uroczyste przekazanie nowej remizy strażackiej. Projekt odnowienia budynku dedykowanego jednostce w Porębach powstał w 2016 roku. Autorem koncepcji jest Pan architekt Robert Czech wraz z zespołem, wykonawcą zaś firma Elbud - 2 s.c. Gorlice. Łączna wartość inwestycji to 471 487,96 zł. W 2017 roku został zrealizowany pierwszy etap inwestycji. Wykonano : roboty ziemne, fundamenty, izolacje fundamentów ściany parteru i poddasza, konstrukcję i pokrycie dachu, stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, instalacje elektryczną, instalacje wyrównawczą i odgromową. W tym roku rozpoczęto drugi etap prac m.in. docieplono poddasze i podwieszane sufity, przeprowadzono roboty malarskie, a także okładziny ścian, podłoża  i posadzki, elewację zewnętrzną, instalacje sanitarne, stolarkę i ślusarkę wewnętrzną, przebudowano zjazd do budynku, wykonano ogrodzenie i montaż bramy.

Przy Domu Ludowym w Porębach zebranych znamienitych gości w imieniu Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik jak i wszystkich strażaków z Ochotniczym Straży Pożarnych przywitał Prezes OSP w Porębach dh August Stanek. Podczas uroczystości zabrzmiał hymn narodowy, a także symbolicznie przecięto wstęgę. Następnie Ks. Proboszcz Stanisław Turoń dokonał poświęcenia nowej remizy strażackiej. Obowiązki dowódcy uroczystości pełnił Wiceprezes Zarządu OSP w Krościenku Wyżnym dh Dariusz Gruszka, zaś przebieg uroczystości prowadził Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie dh Józef Tucki.

W tym doniosłym dniu wzięli udział Ks. Proboszcz S. Turoń, Burmistrz Gminy Jedlicze J. Urbanik, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu P. Woźniak, Sekretarz Gminy B. Korzeniowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu R. Dziura, Radni Rady Miejskiej w Jedliczu: Krystyna Marć, Ewa Okulska, Teresa Patla, Stanisław Twaróg, Jolanta Woźniak Anna Zaleszczuk, Wenencja Żychowska, Sołtys wsi Poręby Kazimierz Pec, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Joanna Bril, Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego Piotr Waśko,  Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP dh Jan Futyra, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. Zbigniew Nowak, Przewodniczący Rady Powiatu dh Kazimierz Gładysz, Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego OSP RP w Jedliczu na czele z prezesem dh Markiem Maciejowskim, Komendant Miejsko-Gminny OSP RP dh Rafał Janocha, Wiceprezes Zarządu OSP w Krościenku Wyżnym dh Dariusz Gruszka pełniący obowiązki dowódcy uroczystości, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu Zygmunt Jerzyk, Kierownik ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy Jedlicze Adam Niepewny oraz Inspektor ds. Pożarniczych Dawid Kmiecik.

Podczas oficjalnej części przekazano wiele pięknych życzeń zdrowia, bezpiecznych powrotów do domu, dumy z pełnionej służby i wszelkiej pomyślności. Burmistrz Gminy wraz z Komendantem Miejsko-Gminnym dh Rafałem Janochą wręczyła członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej odznaki MDP za zaangażowanie w pracę i działalność na rzecz rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Porębach.

Złota odznaka została przekazana druhom: Ewelinie Żychowskiej i Augustowi Stankowi. Brązowe odznaczenia otrzymali: Dominik Dzik, Konrad Jaskółka, Jakub Klatka, Gabriela Szymbara, Oliwia Szymbara, Piotr Szymbara, Gabriel Świeboda, Eryk Żychowski, Bartosz Sajdak i Krzysztof Kubacki.

„Nie udałoby się zrealizować tego zadania gdyby nie wsparcie z ramienia Rady Miejskiej
w Jedliczu za co serdecznie pragnę podziękować. To jest kolejny etap rozwoju naszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Olbrzymie sukcesy liczymy nie od dziś. Mamy drugą jednostkę w Krajowym Systemie Ratowniczym, końcem 2017 roku wsparliśmy zakupem nowego samochodu dla jednostki Osp Żarnowiec, zakończyliśmy etap nowej inwestycji dla OSP Poręby zaś dzięki dotacji pozyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do potężnego remontu OSP Jaszczew oraz OSP Długie. Zrealizowaliśmy również program z Ministerstwa Sprawiedliwości dzięki któremu doposażyliśmy w roku bieżącym nasze jednostki w sprzęt służących bezpośrednio ratowaniu życia. Wszystko to jest ważne i bardzo potrzebne. Jednak aby jednostki dobrze funkcjonowały ważni są ludzie oddani służbie i idei. Właśnie Wam drodzy Druhowie pragnę złożyć serdeczne podziękowania za aktywizację życia społecznego
i odbudowę ducha jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.”
podkreśliła Burmistrz Gminy Jedlicze składając gratulacje na ręce Prezesa OSP w Porębach.

Po zakończeniu części oficjalnej, wyjątkową chwilę uświetnił występ artystyczny Dominiki Syrek i Martyny Szot i ze Szkółki Wokalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu pod przewodnictwem Pana Jana Radonia.

 

Słownik: