Poniedziałek 22 lipca 2019
imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Dotacja dla asystentów rodziny

W dniu 13 lipca 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił ” Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 r.” dotyczący dofinansowania kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Gmina Jedlicze złożyła wniosek na dofinansowanie wynagrodzenia dwóch asystentów rodziny zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedliczu. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 33.388,00 zł. Stanowi to 42,44  % ogółu wydatków ponoszonych na zatrudnienie asystentów.  

GOPS Jedlicze

Słownik: