Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

W hołdzie księdzu Edwardowi Janickiemu 1843 -1915

Edward Janicki  urodzony w 1843 r. pochodził z Sulistrowej. Był uczniem i absolwentem gimnazjum św. Anny  w Krakowie, a  potem seminarium duchownego w Przemyślu. W 1869 r. przyjął święcenia kapłańskie i przez sześć lat pracował jako wikary w Łączkach Jagiellońskich. Parafia Jedlicze była kolejną jego placówką.  Pomagał księdzu Antoniemu Dutkiewiczowi do jego śmierci. Od 1876 r. pełnił funkcję administratora, a następnie proboszcza parafii w Jedliczu a od 1902 r. dziekanem jasielskim. Zapisał się różnorodną działalnością na rzecz społeczeństwa i parafii. W pierwszej kolejności zajął się remontem starego kościoła, ogrodzenia i dzwonnicy przykościelnej. Wybudował plebanię i zainicjował budowę nowego kościoła. W jego dorobku życiowym na uwagę zasługują starania o oświatę. Działał w  komitecie budowy  szkoły murowanej. Należał do głównych założycieli Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej w Jedliczu. Był wicemarszałkiem Rady Powiatu w  Krośnie.

27 sierpnia 1914 r. w Krośnie, podczas zebrania konstytującego, w obecności przedstawicieli NKN prof. Stanisława Kutrzeby oraz posła Zygmunta Marka funkcję prezesa krośnieńskiego Powiatowego Komitetu Narodowego powierzono ks. Janickiemu krośnieńskiej Rady Powiatowej; warto nadmienić, że ks. Janicki wspierał synów chłopskich, którzy otrzymywali od niego pomoc materialną, dzięki, której kontynuowali naukę szkolną (np. Kasper Wojnar) 

Ks. Janicki był współautorem wydanej 2 września 1914 r. przez krośnieński PKN, płomiennej odezwy odwołującej się do uczuć patriotycznych. Rozpowszechniona odezwa spowodowała, iż napływać zaczęły ofiary w postaci datków materialnych i pieniężnych oraz zgłosiło się z terenu powiatu krośnieńskiego około 300 ochotników do tworzonych Legionów. Ta odezwa stała się bezpośrednią przyczyną jego aresztowania w 1915 r. przez carska ochranę i wywiezienia do Lwowa. Uciążliwa podróż w warunkach zimowych i nieogrzewana cela więzienna spowodowały pogorszenie stanu zdrowia księdza, który wymagał natychmiastowego leczenia szpitalnego. Dzięki  działaniom przyjaciół z rodziny Paszkowskich i środowisk patriotycznych z kresów udało się umieścić chorego w szpitalu, ale na przywrócenie zdrowia było za późno.

Ksiądz Edward Janicki  zmarł 28.03.1915 r. we Lwowie i tam został pochowany  na  Cmentarzu Łyczakowskim. Pochówek organizował Jan Adam Paszkowski. Po pięciu latach przewieziono trumnę i złożono w grobowcu rodziny Paszkowskich. Drugi obrzęd pogrzebowy sprawował ksiądz biskup Karol Fischer, sufragan przemyski.

Rocznica powierzenia ks. Janickiemu funkcji prezesa Powiatowego Komitetu Narodowego stała się okazją do oddania mu hołdu w roku 100-lecia odzyskania  przez Polskę niepodległości. Na grobie w którym jest pochowany złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

Słownik: