Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach

Tradycyjnie jak co roku okres wakacji to intensywny czas remontów i odnawiania szkół. W okresie wakacyjnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlicze wykonano szereg prac remontowych i konserwacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Długiem wykonano demontaż wykładziny podłogowej na korytarzu (I piętro) i położono nową wykładzinę, pomalowano sufit, ściany i lamperie na korytarzach na parterze i na I piętrze, zamontowano piłkochwyty na boisku do piłki nożnej.

W Szkole Podstawowej w Dobieszynie odremontowano salę lekcyjną i korytarz, oraz pomalowano urządzenia drewniane na placu zabaw.

W Szkole Podstawowej w Piotrówce wykonano remont dwóch pomieszczeń klasowych i pomalowano szafki.

W Szkole Podstawowej w Potoku odmalowano trzy sale lekcyjne oraz ściany w szatni, zamontowano 4 nowe tablice lekcyjne, wymieniono oświetlenie w jednej z sal lekcyjnych.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi wykonano remont jednej z sal lekcyjnych (odmalowano ściany, drzwi i kaloryfery), usunięto uszkodzenia ściany w pracowni komputerowej wykonano naprawę ścianki działowej na klatce schodowej, pomalowano lamperie na korytarzu gimnazjum. Obecnie w szkole trwa gruntowny remont szatni (podpiwniczenie). Remont zakończy się w październiku 2018 r.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu wymieniono pokruszone i popękane płytki na schodach wejściowych do szkoły, wymieniono troje drzwi wraz z futrynami, pomalowano korytarz w podpiwniczeniu szkoły i szatnię.

W Szkole Podstawowej w Moderówce zamontowano projektory w dwóch klasach.

W Samorządowym Przedszkolu w Jedliczu w okresie przerwy wakacyjnej pomalowano barierki wewnątrz budynku przedszkola w Jedliczu, pomalowano wszystkie urządzenia na placach zabaw w Potoku i w Jedliczu. W przedszkolu w Potoku, został pomalowany hol.

W okresie wakacji w Szkole Podstawowej w Jedliczu wykonano szereg robót remontowych między innymi wykonano gruntowny remont sali gimnastycznej w budynku nowej szkoły. Remont obejmował częściowe skucie starych tynków, odgrzybienie ścian, uzupełnienie tynków i ubytków, zagruntowanie części sufitu i ścian, pomalowanie sufitu oraz tynków ścian farbą akrylową oraz pomalowanie lamperii i drzwi farbą olejną. Dzięki Radzie Rodziców i sponsorowi firmie SPLAST Sp. z o.o. w szkole wyposażono i wyremontowano salę lekcyjną, która została przeznaczona na pracownię językową. Wykonano również całościowy remont schodów wejściowych do budynku głównego i do sali gimnastycznej. W szkole zostały wycyklinowane i pomalowane podłogi w świetlicy szkolnej oraz uzupełnione ubytki w parkiecie. Wykonano remont pomieszczenia biurowego, w którym uzupełniono ubytki w ścianach oraz pomalowano ściany, lamperie i sufit. Prace naprawcze i konserwacyjne zostały wykonane także na placu zabaw przy szkole. Wymieniono i pomalowano uszkodzone elementy w urządzeniach służących do zabawy.