Niedziela 16 czerwca 2019
imieniny: Aliny, Anety, Benona

Zawiadomienie

Na podstawie § 26 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LVII/440/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu oraz nadania jej statutu – zwołuje się I sesję zwyczajną MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 24 października 2018 r. na godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zakończenie sesji.

Słownik: