Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Nowa alejka na cmentarzu w Potoku

Gmina Jedlicze zrealizowała zadanie pn. „Położenie nawierzchni z kostki brukowej na głównej alejce cmentarza w Potoku”. Zakres prac obejmował wykonanie chodnika z kostki betonowej w miejscu istniejącej alejki o długość 122 metrów.

W ramach prac wykonano m.in.:
- podbudowę z kruszywa naturalnego i kruszywa łamanego,
- ułożenie betonowych obrzeży i cieków odwadniających,
- nawierzchnię z kostki betonowej.

Koszt zadania: 110 000 zł. Wykonawcą była firma: FHU S-TRANS.

Przed inwestycją: