Czwartek 23 maja 2019
imieniny: Leoncjusza, Michała, Renaty

Gminne Ćwiczenia Jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze

W dniu 27.10.2018 r. w Długiem odbyły się Gminne Ćwiczenia Jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze. Wzięły w nich udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Jedlicze jak również Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik, Zespół kontrolny z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie na czele z Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego bryg. Mariuszem Kozakiem, Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Józef Tucki, Prezes ZOMG ZOSP RP w Jedliczu dh Marek Maciejowski oraz Komendant Miejsko Gminny Związku OSP RP w Jedliczu dh Rafał Janocha. Miłym akcentem, przed rozpoczęciem ćwiczeń, było złożenie gratulacji przez Prezesa ZOMG Związku OSP RP w Jedliczu druha Marka Maciejowskiego oraz Komendanta Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Jedliczu druha Rafała Janochę dla Jolanty Urbanik, która w zeszłą niedzielę podczas wyborów samorządowych została wybrana na kolejną kadencję. Strażacy podziękowali za ostatnie cztery lata wspólnej pracy i życzyli kolejnych owocnych lat pracy na rzecz poprawy poziomu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Jedlicze.

Punktualnie o godzinie 9:00 rozpoczęły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Jedlicze. Głównym założeniem ćwiczeń było współdziałanie jednostek OSP podczas wystąpienia pożaru ściółki leśnej i lasu w terenie górzystym. Komendant Gminny Związku OSP RP Rafał Janocha pełniący funkcję kierującego działaniami ratowniczymi dokonał podziału zadań dla jednostek OSP  tj:

  •  OSP Długie kierowanie ruchem przy Domu Ludowym, udzielanie niezbędnej pomocy KDR,
  •  OSP Podniebyle, OSP Poręby, OSP Męcinka utworzenie stanowiska wodnego na cieku Chlebianka oraz kierowanie ruchem,
  •  OSP Chlebna, OSP Jedlicze, OSP Moderówka,  transport wody z punktu czerpania wody do punktu przetłaczania,
  •  OSP Piotrówka przetłaczanie dostarczonej wody do jednostki OSP Potok,
  •  OSP Potok przetłaczanie wody do OSP Dobieszyn, 
  • OSP Dobieszyn przetłaczanie wody do OSP KSRG Jaszczew, utworzenie zbiornika brezentowego,
  •  OSP KSRG Jaszczew zasilanie wodne OSP KSRG Żarnowiec oraz utworzenie linii gaśniczej w kierunku palącej się ściółki leśnej i lasu,
  •  OSP KSRG Żarnowiec utworzenie linii gaśniczej i podawanie wody w palącej się ściółki leśnej i lasu.

Podczas prowadzonych działań członkowie jednostek OSP przećwiczyli sposób komunikacji, tworzenie stanowisk wodnych, tworzenie linii gaśniczych, poruszanie się w górzystym terenie. Dodatkowym elementem było udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej strażakowi jednostki OSP Jaszczew. Po zakończeniu zaplanowanych działań strażacy udali się do Domu Ludowego w Długiem na podsumowanie ćwiczeń oraz przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich posiłek.

fot. krosno112.pl

Słownik: