Poniedziałek 27 stycznia 2020
imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

Obwieszczenie z dnia 31 października 2019 r.
Treść obwieszczenia - PDF


Obwieszczenie  z dnia 22 października 2019r. 

Treść obwieszczenia - PDF


Postanowienie z dnia 9 października 2019 r. 

Treść postanowienia - PDF


Decyzja z dnia 20 września 2019 r.

Treść decyzji - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 28 czerwca 2019 r.

Treść obwieszczenia - PDF

Załącznik - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 24 maja 2019 - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 30 kwietnia 2019 - PDF


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie - PDF


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznyego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: