Piątek 22 stycznia 2021
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu informuje, że od 18 stycznia będzie wydawał skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. O żywność ubiegać się mogą osoby samotne, których dochód nie przekracza 1.402 zł. i rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.056 zł. Żywność mogą otrzymać nie tylko osoby korzystające z pomocy Ośrodka – warunkiem otrzymania jest skierowanie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedliczu. 

Informacje o terminie i miejscu wydawania żywności umieszczane będą na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Gminy.

Słownik: