Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Przebudowa Domu Ludowego w Jedliczu

Trwają prace przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze-Borek". Do chwili obecnej wykonano izolację przeciwwodną i termiczną ław fundamentowych budynku. Przeprowadzono remont drewnianej konstrukcji dachu oraz wymieniono pokrycie dachowe na pokrycie z blachy powlekanej łączonej na rąbek i wykonano nowe obróbki blacharskie. Wymieniono w całości zewnętrzna stolarkę okienną i drzwiową. Ocieplono ściany zewnętrzne budynku styropianem gr. 12 cm i przygotowano podłoże pod tynk silikonowy cienkowarstwowy ozdobny.

Wewnątrz budynku wykonano następujące prace:

- roboty rozbiórkowe; skucie tynków, demontaż boazerii, rozebranie posadzek, itp.
- remont drewnianej konstrukcji stropu,
- roboty murowe, ścianki działowe,
- instalację wodno-kanalizacyjną,
- instalację elektryczną,
- tynki wewnętrzne ścian,
- podłoża pod posadzki.

Obecnie trwają dalsze prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

Otrzymane dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wyniosło 158.930,00 zł, co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy planowane jest na: 986.087,77 zł. Umowny termin zakończenia robót to koniec kwietnia br.