Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Obserwujemy i liczymy

Od 15 lat, w ostatni weekend stycznia, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza akcję Zimowe Ptakoliczenie. W tym roku w akcji wzięli  również udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu pod opieką nauczycieli oraz członkowie ST „Cyba”. Podczas spaceru trasą przez park, wokół Zalewu „Chlebianka”  i wzdłuż rzeki Jasiołki  obserwowali i liczyli ptaki, które pozostają u nas na zimę lub do nas przylatują. Wycieczkę  prowadził ekspert przyrodniczy ornitolog pan Janusz Mendrala. Przekazał on uczestnikom wiele ciekawych informacji o obserwowanych gatunkach ptaków, zwracał uwagę na ich  potrzeby pokarmowe, rodzaje gniazd, budek lęgowych. .. Przy żeremiu bobrowym opowiedział o zwyczajach bobrów i ich roli  środowisku. Stwierdził, że tereny nadrzeczne, które uczestnicy przemierzali,   są bardzo ciekawym siedliskiem przyrodniczym i zamierza prowadzić obserwacje  w innych porach roku. Zliczono 21 gatunków ptaków. Do najciekawszych można zaliczyć: kormorany, czaple siwe, myszołowa, nurogęsi, kowaliki. Najliczniejszym gatunkiem była kaczka krzyżówka, ok. 90 osobników.  Trasa wycieczki liczyła ponad 10km. Mogłaby być krótsza i bardziej dostępna dla mieszkańców Jedlicza gdyby odbudowano kładkę na rzece Jasiołce łączącą ul. Wierzbową i ul. Nad Skarpą. Pomysłodawcy akcji  mówią „Jest oczywiste, że wyniki nie powiedzą dokładnie, ile ptaków żyje zimą w Polsce, ale dzięki zbieranym co roku danym możemy śledzić potencjalne zmiany i sprawdzać, czy pokrywają się one z wynikami ściśle naukowych opracowań wykonywanych przez profesjonalnych ornitologów…. Możliwe jest również obserwowanie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie”.

                                                                                                                               Dorota Mróz