Piątek 5 czerwca 2020
imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera

Utwardzanie alejek na cmentarzu w Jedliczu

Remont obejmował wykonanie remontu blisko 540 m alejek na cmentarzu komunalnym w Jedliczu o szerokości od 2 do 2.5 m.

Koszt inwestycji: blisko 100 tys. zł

Czas trwania inwestycji: maj-czerwiec 2009r.

Zakres robót:
- profilowanie podłoża
- wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych o grubości
do15 cm
- ułożenie 1070 m obrzeży betonowych,
- ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej o łącznej grubości 4 cm