Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

XXXVI Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

XXXVI Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Finał gminny turnieju, który odbył się w Sali Domu Ludowego w Długiem 1 marca br. poprzedziły eliminacje we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Jedlicze, a udział w nich wzięło 160 uczniów.

Uroczystego otwarcia eliminacji gminnych dokonali: Z-ca Burmistrza Ryszard Zagórski, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Krośnie dh Józef Tucki oraz kpt. Artur Zima z Komendy Miejskiej PSP w Krośnie. W zmaganiach uczestniczyło 35 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Potyczki gminne rozpoczęły się od testu pisemnego, dzięki któremu do ścisłego finału zakwalifikowali się uczestnicy z największą ilością punktów. Tam na nich czekały pytania ustne, które zdecydowały o wyłonieniu zwycięzcy. 

Z-ca Burmistrza pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu, organizatorom oraz nauczycielom i opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich uczniów. Na zakończenie laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Gminę Jedlicze. Zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentować Gminę Jedlicze podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się 9 kwietnia w Dukli.

Wyniki turnieju:

Szkoły podstawowe:

I miejsce Klaudiusz Orzechowski - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
II miejsce Rafał Kuczek - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
III miejsce Alan Dubis - - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Szkoły Gimnazjalne

I miejsce Julia Maciejowska – Szkoła Podstawowa w Długiem
II miejsce – Roksana Wojnar Szkoła Podstawowa w Jedliczu
III miejsce Klaudia Stoś – Szkoła Podstawowa w Jedliczu

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce Przemysław Sysoł – Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
II miejsce Jakub Szurlej – Zespół Szkół w Jedliczu
III miejsce Zuzanna Belczyk – Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu

Najmłodszym uczestnikiem turnieju został – Kacper Lorek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żarnowcu.

Słownik: