Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Dotacje na założenie własnej firmy

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „Własne przedsiębiorstwo – szansa na sukces i niezależność” realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

 


Projekt jest adresowany do osób zameldowanych na terenie województwa podkarpackiego które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
· osoby w przedziale wieku od ukończone 18 do maksymalnie 34 lat - na dzień złożenia dokumentacji;
· osoby zameldowane na terenach wiejskich;
· kobiety

Projekt obejmuje szkolenia (administracyjno – prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, finanse i rachunkowość w firmie) oraz doradztwo .

Osoby uczestniczące w projekcie będą miały możliwość wystąpienia o wsparcie finansowe w postaci:
· jednorazowej bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności (do 40 000,00 zł)
· wsparcia pomostowego (w postaci składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) przez okres 6 miesięcy
Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie i podpisanie dokumentacji rekrutacyjnej (do pobrania ze strony internetowej http://www.tarr.pl lub z Biura Projektu) i dostarczenie do Biura Projektu na adres: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg (osobiście, pocztą, kurierem) za potwierdzeniem odbioru w terminie od 12.01.2009 do 23.01.2009 do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Biura Projektu). Dokumentacja rekrutacyjna złożona po terminie nie będzie przyjmowana.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY