Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Trzymamy kciuki za ósmoklasistów!

W dniach 15 – 17 kwietnia br. po raz pierwszy odbywają się egzaminy dla ósmoklasistów. Uczeń, aby ukończyć szkołę podstawową, musi do niego przystąpić. Samo przystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z jego zdaniem. Warto jednak popracować nad punktacją i napisać go jak najlepiej, gdyż egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, może przystąpić do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego,
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki,
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki z egzaminu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.

Prace uczniów będą sprawdzać egzaminatorzy wyznaczeni przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

W Gminie Jedlicze w tym roku do egzaminów przystąpiło 141 uczniów.

 

W Szkole Podstawowej im. W. Manierskiego w Jedliczu do egzaminu przystąpiło 58 uczniów.

Na 58 uczniów do egzaminu przystąpiło 58. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 58.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaszczwi – Szkole Podstawowej do egzaminu przystąpiło 15 uczniów.

Na 15 uczniów do egzaminu przystąpiło 15. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 15.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Szkole Podstawowej im. E. Łozińskiego w Potoku do egzaminu przystąpiło 19 uczniów.

Na 19 uczniów do egzaminu przystąpiło 19. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 19.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Szkole Podstawowej w Moderówce do egzaminu przystąpiło 11 uczniów.

Na 11 uczniów do egzaminu przystąpiło 11. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 11.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Szkole Podstawowej w Długiem do egzaminu przystąpiło 7 uczniów.

Na 7 uczniów do egzaminu przystąpiło 7. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 7.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Szkole Podstawowej w Dobieszynie do egzaminu przystąpiło 12 uczniów.

Na 12 uczniów do egzaminu przystąpiło 12. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 12.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Piotrówce do egzaminu przystąpiło 9 uczniów

Na 9 uczniów do egzaminu przystąpiło 8 (1 laureat). W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 9.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żarnowcu – Szkole Podstawowej do egzaminu przystąpiło 10 uczniów.

Na 10 uczniów do egzaminu przystąpiło 10. W kolejnych dwóch dniach do egzaminu ósmoklasisty mają przystąpić wszyscy uczniowie, tj. 10.

Wybranym przez uczniów językiem nowożytnym jest j. angielski.

 

Dziękujemy naszym nauczycielom, którzy wraz z dyrektorami zapewnili najlepsze warunki dla realizacji egzaminów. Życzymy powodzenia naszym ósmoklasistom.

Słownik: