Wtorek 22 października 2019
imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Zaproszenie

Zapraszenie skierowane do organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą „Organizacja kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Jedlicze”.

Treść informacji - PDF

Słownik: