Wtorek 11 sierpnia 2020
imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny

„Bezpieczne dziecko w domu i na drodze”- spotkanie z Anną Kukawską

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem 23 maja 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedliczu uczestniczyli w spotkaniu z panią Anną Kukawską, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu. Aktorka znana z serialu „Policjantki i Policjanci” przeprowadziła pogadankę z uczniami klas młodszych na temat „Bezpieczne dziecko w domu i na drodze”. Przypomniała zasady, jakie obowiązują pieszego uczestnika ruchu drogowego. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzieci wykazały się doskonałą wiedzą i bezbłędnie odpowiadały na zadawane pytania. Spotkanie miało na celu uświadomić dzieci, z jakimi niebezpiecznymi sytuacjami mogą mieć do czynienia w życiu codziennym i na drodze. Pamiętajmy, że w sytuacji zagrożenia, o ludzkim zdrowiu i życiu decydują minuty, a nawet sekundy, dlatego też apelujemy, aby kształtować wrażliwość społeczną wśród dzieci i młodzieży, bo jak wiadomo: „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” Nie zabrakło także wspólnych zdjęć z panią Anną oraz autografów.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jedlicze na 2019 rok.