Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Przebudowa budynku Domu Ludowego Jedlicze-Borek

Zakończone zostały prace przy przebudowie Domu Ludowego w Jedliczu – Borek. Inwestycja  pozwoli zaspokoić potrzeby społeczne mieszkańców oraz przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług. Przebudowa była współfinansowana ze środków UE w ramach poddziałania „Wsparcie i wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 158 930, 00zł.

W ramach przebudowy dokonano m.in.: zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń,  wymiany stolarki drzwiowej oraz okiennej, przebudowano instalację centralnego ogrzewania, instalację ciepłej i zimnej wody, instalację elektryczną. Wymianie poddane zostało pokrycie dachowe oraz dokonano wymiany spróchniałych tragarzy stropowych. Nowa funkcjonalna sala została wyposażona w klimatyzację. Przy Domu Ludowym został utwardzony fragment placu z kostki brukowej oraz zainstalowano nowoczesną ławkę solarną, przy  której będzie można podładować np. telefon komórkowy. Budynek został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Łączny koszt inwestycji podzielonej na dwa etapy to kwota 1 012 214, 38 zł.

W ramach przebudowy wykonano:

- Zmianę sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń,
- Wykonano prace wyburzeniowe, murarskie, tynkarskie, montażowe nowych ścianek działowych, a także aranżację wnętrz, 
- Wymieniana została stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna oraz okienna, 
- Przebudowie uległa instalacja c.o. łącznie z wymianą kotła oraz inst. gazowa wewnętrzna, 
- Instalacja zimnej i ciepłej wody, instalacja kanalizacyjna i instalacja elektryczna wewnętrzna została przebudowana, 
- W budynku zamontowano klimatyzację i wentylację mechaniczną, 
- Wymieniono siedem spróchniałych tragarzy stropowych nad częścią dużej sali,
- Uzupełnieniowo ocieplenie stropu wełną mineralną na poddaszu, 
- Wykonano izolację pionową ścian fundamentowych budynku, 
- Pokrycie dachowe wymieniono na pokrycie z blachy płaskiej łączonej na rąbek stojący, 
- Wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a przy połudn-zach. narożniku budynku nowe schody zewnętrzne, 
- Ściany budynku zostały ocieplone i wykonano tynk ozdobny elewacji, oraz opaskę brukową naokoło budynku, 
- Częściowo został utwardzony fragment placu z kostki brukowej.

Przebudowa Domu Ludowego w miejscowości Jedlicze - Borek", realizowanego w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność, działanie: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej współfinansowana ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.