Poniedziałek 25 maja 2020
imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Prezydent odznaczył jedlickich samorządowców

Uroczyste obchody Dnia Samorządu Terytorialnego odbyły się 2 czerwca br. w Sali Widowiskowej Orlen Południe. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik przybyli: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, goście związani z samorządem oraz dyrektorzy szkół i jednostek, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń działających na terenie Gminy Jedlicze, byli i obecni  pracownicy Urzędu Gminy w Jedliczu.

Podniosłą chwilą było wręczenie w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Złotych Medali za Długoletnią Służbę wzorowym pracownikom samorządowym. Wyjątkowe odznaczenia otrzymali: Helena Biernacka – Skarbnik Gminy Jedlicze, Barbara Korzeniowska Sekretarz Gminy Jedlicze, Elżbieta Kochańska Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedliczu oraz Irena Wilusz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu. Wręczenia medali dokonali Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz.

W dowód uznania za pracę na rzecz budowania samorządu lokalnego uhonorowana została Dorota Chuda - sołtys  wsi Piotrówka.

Podczas spotkania z okazji  Dnia Samorządowca zostały wręczone nagrody Burmistrza w Dziedzinie Kultury.

Za upowszechnianie tańca wśród dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych oraz zaangażowanie w organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych przyczyniające się w szczególnym stopniu do promocji Gminy Jedlicze nagrodę otrzymała Sylwia Kilar.

Za wkład na rzecz upowszechniania kultury oraz kultywowanie  lokalnych tradycji nagrodzona została Ewa Michniewska.

W trakcie uroczystości Burmistrz podziękowała za dotychczasowa pracę sołtysom poprzedniej kadencji: Marianowi Dziurze, Jackowi Młockowi, Janowi Skwarze, Małgorzacie Zagórskiej.

Podziękowania w imieniu Rady Miejskiej w Jedliczu złożył Przewodniczący Piotr Woźniak.

Burmistrz podziękowała wszystkim zgromadzonym za obecność, a do samorządowców skierowała życzenia  wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz wielkiej inspiracji do dalszych działań na rzecz rozwoju naszej pięknej Gminy Jedlicze.

Zwieńczeniem obchodów był urozmaicony program artystyczny, w którym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Potoku, Zespoły Taneczne Iskierki oraz Mini Iskierki, Kabaret Dłużanki, Magdalena Pikuła oraz wyjątkowi goście z zespołu folklorystycznego  „Piekielnicanie”.

Słownik: