Niedziela 31 maja 2020
imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili

Spotkanie informacyjne dotyczące świadczenia 500+

W środę tj. 26 czerwca br. przed budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu miało miejsce spotkanie z Wicewojewodą Podkarpackim Panią Lucyną Podhalicz. Celem spotkania było przybliżenie nowych, obowiązujących od 1 lipca 2019 r. zasad przyznawania świadczenia 500+.

W specjalnie ustawionych namiotach konsultanci z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego udzielali mieszkańcom informacji dotyczących rozszerzonego programu "Rodzina 500+", w szczególności przypominali, że świadczenie to będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec – wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Gminy Jedlicze, Z-ca Burmistrza Ryszard Zagórski, Sekretarz Barbara Korzeniowska, Kierownik GOPS w Jedliczu Irena Wilusz.

Słownik: