Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Więcej światła w Moderówce

Zakończyliśmy inwestycję pn. „Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej P1846R w m. Moderówka-Etap I”. Dokumentacja techniczna na realizację tego zadania została przygotowana dzięki staraniom ówczesnego radnego Krzysztofa Gałuszki. Wybudowane zostało energooszczędne oświetlenie, które będzie służyło poprawie bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej (od drogi krajowej nr 28 w kierunku Chrząstówki). Łącznie zainstalowanych zostało 8 lamp. Koszt inwestycji to 51 661, 17 zł  Wykonawcą była firma Instal Projekt z Cergowej.