Poniedziałek 3 sierpnia 2020
imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii

Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze za bardzo dobre wyniki w nauce

W dniu 18.06.2019 r. w Urzędzie Gminy w Jedliczu odbyła się IV sesja zwyczajna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jedliczu w trakcie której wręczono Nagrody Burmistrza Gminy Jedlicze uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, których średnia ocen w roku szkolnym 2018/2019 wyniosła co najmniej 5,0, odznaczają się wzorowym zachowaniem oraz uzyskali pierwsze miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także wybitne osiągnięcia sportowe, muzyczne lub artystyczne w skali powiatu, województwa lub kraju. Na sesję zostali zaproszeni najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych z naszej Gminy wraz z dyrektorami.

Podczas sesji Młodzieżowa Rada zaopiniowała również pozytywnie przedstawiony przez Burmistrz Jolantę Urbanik projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży uczęszczających  do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlicze.

Młodzi Radni powyższe uchwały, które przewidują szczególne formy wsparcia najzdolniejszych uczniów w tym poprzez przyznanie przez Burmistrza stypendiów uczniom wybitnie zdolnym, motywowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach, olimpiadach, zawodach wiedzy, wsparcie organizacyjne, a także doradztwo, dodatkowe zajęcia edukacyjne, przyjęli z dużym entuzjazmem zdając sobie sprawę, że realizacja tych uchwał przyniesie efekty przede wszystkim dla uczniów, ale także dla szkół i całej Gminy.

Wśród nagrodzonych za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 znaleźli się uczniowie ze wszystkich szkół. Najlepszymi uczniami zostali:

Szkoła Podstawowa w Długiem:

Amelia Bożek – uczennica klasy VI, średnia 5,45

Amanda Zawisza – uczennica klasy VIII, średnia 5,0

Szkoła  Podstawowa w Dobieszynie:

Klaudiusz Orzechowski – uczeń klasy VI, średnia 5,39

Maria Wojtowicz – uczennica klasy VI, średnia 5,36

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jaszczwi:

Aleksandra Hulik – uczennica klasy VIII, średnia 5,11

Marlena Pasieka – uczennica klasy III gimnazjum, średnia 5,31

Szkoła Podstawowa w Jedliczu:

Jakub Cichoń – uczeń klasy III gimnazjum, średnia 5,0

Mateusz Fałat – uczeń klasy VI, średnia 5,5

Michał Janocha – uczeń klasy III gimnazjum, średnia 5,5

Anna Klatka – uczennica klasy VIII, średnia 5,0

Julia Trybus – uczennica klasy III gimnazjum, średnia 5,0

Samanta Wójcik – uczennica klasy III gimnazjum, średnia 5,18

Szkoła Podstawowa w Moderówce:

Maria Bożek – uczennica klasy VIII, średnia 5,39

Kinga Urban – uczennica klasy III gimnazjum, średnia 5,39

Szkoła Podstawowa w Piotrówce:

Wiktor Fiałkowski – uczeń klasy VIII, średnia 5,44

Julia Pudło - uczennica klasy VIII, średnia 5,36

Ewelina Słota – uczennica klasy VIII, średnia 5,44

Szkoła Podstawowa w Potoku:

Julia Barsznica -uczennica klasy VIII, średnia 5,11

Milena Komisarz – uczennica VIII, średnia 5,22

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żarnowcu:

Szymon Bril – uczeń klasy VI, średnia 5,45

Marcel Werner – uczeń klasy V, średnia 5,66

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w nauce.