Piątek 13 grudnia 2019
imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

Informacja

W dniu 31 lipca 2019r. w godzinach porannych na cmentarzu komunalnym w Jedliczu doszło do odłamania się konaru brzozy rosnącej w sektorze F, który uszkodził kilka nagrobków. Na miejscu niezwłocznie działania zabezpieczające podjęli pracownicy JPGKiM, które jest Zarządcą Cmentarza oraz Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Jedlicza i Żarnowca. Do akcji włączyła się również Jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Krosna. W celu wyeliminowania zagrożenia jakie stwarzały pozostałe konary, zostały one usunięte. O zaistniałym zdarzeniu zostały poinformowane rodziny będące dysponentami uszkodzonych grobów. Na szczęście w momencie zdarzenia nie przybywały tam osoby, nikt nie został poszkodowany, straty dotyczą uszkodzenia nagrobków.

Zarządca cmentarza dokonał zgłoszenia zdarzenia do firmy ubezpieczeniowej. Obecnie trwa szacowanie strat oraz ocena możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia cmentarza.

Drzewo od którego odłamał się konar jest jednym z 14-tu drzew na terenie cmentarza zakwalifikowanych do wycinki w 2019r. Z uwagi na okresy lęgowe ptaków, wycinka tych drzew zaplanowana jest po dniu 15 października. Równocześnie z wycinką drzew będą prowadzone zabiegi pielęgnacyjne na części pozostałych drzew, zakres których określony jest w Ekspertyzie dendrologicznej stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Jedliczu, sporządzonej przez Rzeczoznawcę Ministra Środowiska.

Dziękuję Strażakom oraz pracownikom Jedlickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu oraz wszystkim osobom które uczestniczyły w akcji usuwania skutków zdarzenia oraz w pracach porządkowych – Jolanta Urbanik Burmistrz Gminy Jedlicze.

Słownik: