Piątek 13 grudnia 2019
imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

Stypendia i zasiłki szkolne 2019/2020

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w dniach od 1 do 15 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020;

• Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 października 2019 r.

• Uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego mogą składać wnioski do dnia 15 lutego 2020 r.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje mieszkającym na terenie Gminy Jedlicze:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 528,00 zł.

Formularze wniosków oraz niezbędne informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów dostępne są w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze, pok. nr 1, tel. (13) 44-847-45.

Treść informacji - PDF 
Informacja o udzielaniu stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 - PDF 
Klauzula informacyjna - DOC 
Oświadczenie o dochodach - DOC 
Wniosek o przyznanie stypendium - DOC 
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolenego - DOC 
Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych - DOC

Słownik: