Piątek 3 lipca 2020
imieniny: Anatola, Jacka, Mirosławy

Nowy samochód dla OSP Jedlicze-Męcinka

Oficjalne podpisanie umów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się 6 września w Starostwie Powiatowym w Krośnie. Celem programu jest wsparcie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych przez strażaków z jednostek OSP. Podczas ich podpisywania obecni byli: Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba,  Starosta Krośnieński Jan Pelczar, Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Komendant Miejski PSP w Krośnie Mariusz Bieńczak oraz prezesi jednostek OSP z terenu powiatu krośnieńskiego i jasielskiego.

Radości z podpisania umowy nie kryli strażacy z OSP Jedlicze-Męcinka, którzy otrzymali dofinansowanie do zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego. Dotacja na zakup samochodu to 175 tys. zł. Szacowany koszt 375 tys. zł. Brakującą kwotę 200 tys. zł jednostka otrzyma z budżetu Gminy.

Burmistrz Gminy Jedlicze podziękowała Prezesowi WFOŚiGW za nieocenione wsparcie dla jednostek z terenu Gminy Jedlicze, a w szczególności za dofinansowanie do nowego samochodu dla OSP Jedlicze – Męcinka.

Wszystkie te działania to jest nasze wspólne dobro. To troska o naszych mieszkańców, bezpieczeństwo w regionie oraz docenienie społecznej działalności naszych strażaków, którzy często swoje życie prywatne poświęcają na pomoc innym. – mówiła Burmistrz Jolanta Urbanik.

W skali całego województwa dofinansowanie otrzymało blisko 200 jednostek. W przygotowaniu wniosków dla jednostek z Długiego, Dobieszyna, Podniebyla, Żarnowca, Jedlicze-Męcinki pomagał Urząd Gminy w Jedliczu. W weryfikacji wniosków pomagała Państwowa Straż Pożarna. Wnioski dotyczyły głównie dotacji na zakup środków ochrony indywidualnej, aparatów tlenowych, rękawów wodnych. Łącznie w województwie podkarpackim fundusz przekaże pomoc dla strażaków ochotników na kwotę ponad 3,5 mln zł.

Słownik: