Wtorek 1 grudnia 2020
imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza Mieszkańców do podpisania umów na montaż instalacji fotowoltaicznych

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” uprzejmie informuję osoby, które przystąpiły do projektu, że rozpoczynamy procedurę podpisywania umów dotyczących wzajemnych zobowiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, związanych z montażem indywidulnego zestawu urządzeń fotowoltaicznych.

Podpisywanie umów na poszczególne rodzaje instalacji powinno zakończyć się do dnia 15.11.2019 r. Dlatego uprzejmie proszę zainteresowane osoby o zgłoszenie się do tut. Urzędu Gminy celem podpisania stosownego dokumentu w podanych niżej terminach:

Mieszkańcy Jedlicza od 30 września do 11 października 2019 r.

Mieszkańcy Dobieszyna od 30 września do 11 października 2019 r.

Mieszkańcy Chlebnej od 14 października do 18 października 2019 r.

Mieszkańcy Długiego od 21 października do 25 października 2019 r.

Mieszkańcy Jaszczwi od 28 października do 01 listopada 2019 r.

Mieszkańcy Żarnowca od 28 października do 1 listopada 2019 r. 

Mieszkańcy Moderówki od 04 listopada 08 listopada 2019 r.

Mieszkańcy Potoka od 11 listopada do 15 listopada 2019 r.

Mieszkańcy Piotrówki od 11 listopada do 15 listopada 2019 r.

Mieszkańcy Podniebyla od 11 listopada do 15 listopada 2019 r.

 

Umowy będą podpisywane w pokoju nr 2 na parterze budynku urzędu w godzinach od 8:00 do 15:00.

Umowę podpisują wszyscy właściciele gruntu lub jeden reprezentant okazujący poświadczenie notarialne o reprezentowaniu pozostałych właścicieli.

Do podpisania umowy niezbędne będą dowody osobiste.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dokonanie jednorazowej wpłaty w wysokości określonej w umowie oraz w terminie w niej wskazanym.

Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie, tj. przed montażem instalacji będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie i rozwiązaniem umowy.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej planowane jest w okresie od listopada 2019 r. do końca maja 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać są pod nr telefonu 13 44 847 43.

Burmistrz Gminy Jedlicze


 

Słownik: