Piątek 22 stycznia 2021
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

Przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych

Szanowni Państwo,
Uczestnicy projektu realizowanego z udziałem środków szwajcarskich w latach 2014-2015, związanego z instalacją kolektorów solarnych .

W ślad za informacją otrzymaną ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle uprzejmie informuję o zbliżających się terminach przeglądów gwarancyjnych solarów montowanych w Państwa domach przez Konsorcjum Firm : Piotr Machalewski i Wiktor Świtkowski P.B.U. „ Wiktor” Sp. j. Radomsko, ECO-TEAM Sp. z o.o., Sp.k. Częstochowa, Cz. P. B. P. Przemysłówka S.A. Częstochowa.

Wykonawca powyższych instalacji wyznaczył osoby, które będą wykonywać czynności związane z obowiązkowym przeglądem. O terminie dokonania czynności w Państwa posesjach wykonawca poinformuje telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu telefonicznego - drogą pocztową , listem poleconym.

Burmistrz Gminy Jedlicze


 

Szczegóły dotyczącego powyższej informacji znajdują się poniżej:

Treść informacji - PDF

Słownik: