Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Wymiana istniejących źródeł ciepła w domach prywatnych na piece gazowe - Projekt 3.3.1. Podpisywanie umów.

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Projektu 

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” uprzejmie informuję, że dnia 31.10.2019 r. kończymy procedurę podpisywania Umów uczestnictwa w Projekcie z Mieszkańcami. 

Zgodnie z Regulaminem Projektu §V ust. 1, pkt 4 „Warunkiem udziału w Projekcie: jest podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie.” 

W związku z powyższym uprzejmie proszę  o pilne zgłoszenie się do tut. Urzędu Gminy w Jedliczu, pok. nr 2 celem podpisania stosownego dokumentu. Niestawienie się do dnia 31.10.2019 r. jest równoznaczne z wykreśleniem z listy głównej, a co za tym idzie rezygnacją z projektu. 

Kontakt: Roksana Ślączka, Mateusz Jamrogiewicz nr tel. 13 44 847 43, Urząd Gminy Jedlicze, ul. Rynek 6, pokój nr 2.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Słownik: