Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Informacja Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjent Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1” prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej w ramach Projektu. Po wyborze wykonawcy będą, u Mieszkańców, którzy podpisali stosową umowę z Gminą, wykonywane przeglądy projektowe, co planuje się w II połowie listopada b.r. Wykonawcy będą posiadać stosowne upoważnienia. O terminach przeglądów Mieszkańcy będą informowani telefonicznie. Tylko kotły wymieniane zgodnie z zasadami Projektu będą mogły być dofinansowane. 

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Słownik: