Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Prace remontowo-konserwatorskie nagrobków Rodziny Trzecieskich

Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Jedlicze i ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, zostały przeprowadzone prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych nagrobków Rodziny Trzecieskich znajdujących na cmentarzu komunalnym w Jedliczu.

Możemy być dumni, że dołożyliśmy swoją małą cegiełkę do tego, aby uczcić w godny sposób ludzi, którzy tworzyli historię nie tylko naszego regionu. Tytus Trzecieski był patriotą i człowiekiem wielkiej myśli, który wspólnie z Ignacym Łukasiewiczem i Karolem Klobassą-Zrenickim założyli pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Jesteśmy odpowiedzialni przed następnymi pokoleniami za zachowanie pamięci o wspaniałych Polakach – powiedziała Burmistrz Jolanta Urbanik.

Jesteśmy zaszczyceni, że ORLEN Południe mógł wpisać się w przywrócenie należytej pamięci jednemu z ojców przemysłu naftowego - nie tylko na podkarpaciu, ale i na świecie. To 170 lat temu powstała pierwsza kopalnia nafty w niedalekiej Bóbrce, gdzie trzech protoplastów przemysłu naftowego dało temu początek  – powiedział Jarosław Wróbel Prezes Zarządu Orlen Południe.

Burmistrz Gminy Jedlicze podziękowała wszystkim, którzy wnieśli ogromny wkład w tą wspaniałą inicjatywę. Prace konserwatorskie nie byłyby możliwe gdyby nie Zarząd ORLEN Południe S.A. i ogromna życzliwość Prezesa Jarosława Wróbla, który przekazał na ten cel 25 tys. zł.

Uroczystości zgromadziły znamienitych gości, wśród których byli m.in.: praprawnuk Tytusa Trzecieskiego prof. Marian Wolski oraz praprawnuczka Tytusa Trzecieskiego Monika Tomasik, którzy złożyli kwiaty. Również w hołdzie dla znamienitego Polaka symboliczne wiązanki kwiatów złożyli: Burmistrz Jolanta Urbanik wraz z byłym Z-cą Ryszardem Zagórskim, w imieniu Zarządu Orlen Południe Jarosław Wróbel, Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Starosta Krośnieński Jan Pelczar.

Poświęcenia nagrobków w asyście pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu dokonał proboszcz jedlickiej parafii ks. Stanisław Turoń.

Szkoła Podstawowa w Jedliczu będzie się opiekować odrestaurowanymi nagrobkami.

 

Słownik: