Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Remont drogi w miejscowości Podniebyle

W miejscowości Podniebyle wykonane zostały prace polegające na poprawie stanu odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 792/2, 790/3, 778.

W ramach prowadzonych prac na długości 477 metrów wykonano podbudowę z kruszywa naturalnego oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości  3 metrów. Kwota remontu to 35 202, 60 zł.

Zadanie było realizowane przez Gminę Jedlicze przy współfinansowaniu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce w 50%.

Wykonawca remontu: Usługi Transportowo Sprzętowe i Handel Mieczysław Syrek z Piotrówki.

Kwota zadania to 35 202, 60 zł.

Przed remontem