Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żarnowcu świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy okazania wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa w Żarnowcu, która zorganizowała w ramach tego dnia „niebieską szkołę”. Uczniowie przyszli ubrani na niebiesko, szkołę przystrojono niebieskimi balonami. Na korytarzu szkoły urządzono punkt informacyjny: na sztalugach zaprezentowano informacje dotyczące działalności UNICEF, przedstawiono zapisy Konwencji Praw Dziecka, wskazano instytucje, do których może zgłosić się każde potrzebujące pomocy dziecko.

Na sali gimnastycznej uczniowie klas starszych w ciekawy sposób omówili znaczenie poszczególnych artykułów Konwencji i wskazali młodszym kolegom możliwości działania w przypadku, gdy te prawa są łamane.

Uczniowie wyświetlili film przedstawiający działalność UNICEF oraz przedstawili prezentację pokazującą życie dzieci w kontekście ich praw na całym świecie. Najmłodsi uczniowie otrzymali okolicznościowe plany lekcji z prawami dziecka.

W ramach akcji Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę pieniędzy na pomoc dzieciom z Nigru. Do akcji włączyła się także społeczność Żarnowca – wspólnota parafialna. Łącznie zebrano ponad 600 zł. Cała zebrana gotówka zostanie przekazana na konto UNICEF.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka uczniowie klas VII i VIII odwiedzili Przedszkole w Żarnowcu. Zaprezentowali dzieciom wierszyki o prawach dziecka, omówili sposoby reagowania, gdy te prawa nie są przestrzegane. Przedszkolaki otrzymały niebieskie balony, które wykorzystały do wspólnej zabawy.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu można uznać za udany, pożyteczny i atrakcyjny.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żarnowcu