Poniedziałek 6 lipca 2020
imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji

Nowy chodnik w Jaszczwi

W miejscowości Jaszczew wykonany został chodnik o długości 106 metrów, który połączył drogę powiatową P1944R oraz drogę wewnętrzną. Zrealizowane zadanie poprawi ciąg komunikacyjny pomiędzy drogą krajową DK28, a drogą powiatową.

Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie obrzeży, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycja została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Wykonawcą była firma Łukasz Brański MAX-BRUK. Koszt inwestycji 35 300 zł.