Środa 5 sierpnia 2020
imieniny: Emila, Karoliny, Kary

Wsparcie dla zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

W dniu 3 marca br. o godz. 17.00 w Sali Narad Urzędu Gminy Jedlicze odbyło się spotkanie dotyczące pozyskania dla mieszkańców środków na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą". Projekt związany jest z realizowanym przez Gminę Jedlicze Lokalnym Programem Rewitalizacji i zakłada utworzenie 15 działalności gospodarczych w Gminie Jedlicze.

W ramach projektu oferowane są:
- szkolenia,
- bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050 ,00 zł netto m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia,
- wsparcie pomostowe w łącznej wysokości 31 200, 00 zł netto (maksymalnie 2 600, 00 zł netto na miesiąc) przez 12 miesięcy np. na opłacenie ZUS, podatków, czynszu, zakupy towaru, itp.

W spotkaniu realizowanym przez firmę STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie uczestniczyli mieszkańcy Gminy Jedlicze, Burmistrz Gminy Jedlicze - Jolanta Urbanik, Kierownik Referatu Organizacyjnego - Michał Winiarski, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedliczu Wioletta Godlewska-Jerzyk.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.wsparciemofkrosno.stawil.pl

Wypełnione formularze można składać w Biurze Projektów lub za pośrednictwem:

Urzędu Gminy w Jedliczu, ul. Rynek 6, 38-460 Jedlicze;
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS), ul. Rynek 5, 38-460 Jedlicze.

Słownik: