Środa 12 sierpnia 2020
imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – edycja 2020

Gmina Jedlicze po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-styki na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. W ramach pro-gramu przeprowadzone zostaną zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podsta-wowych z terenu Gminy Jedlicze. Zgodnie z założeniami przyjętymi do zadania, zajęcia nauki pływania rozpoczną się 24 marca 2020 r. i będą trwać do 21 maja 2020 r., w Zespole Krytych Pływalni w Krośnie. Gmina Jedlicze realizuje program od 2018 roku. Do tej pory zostało objętych programem 405 uczniów. Otrzymano w tym okresie dofinanso-wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 33.294,38 zł. Zajęcia nauki pływania prowadzone są w grupach po 15 uczniów w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

Słownik: