Środa 12 sierpnia 2020
imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Od stycznia 2020 roku Gmina Jedlicze po raz kolejny  realizuje program „Szkolny Klub Sportowy”. Operatorem programu jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. Do udziału w programie zostały zakwalifikowane wszystkie szkoły podstawowe z terenu Gminy Jedlicze.

W ramach programu 15-osobowe grupy dzieci i młodzieży będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach sportowych i rekreacyjnych w wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Część kosztów realizacji programu pokrywa Gmina Jedlicze jako wkład własny. Zgodnie z zawartą z Podkarpackim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym „Umową o współpracy partnerskiej” Gmina Jedlicze zapewnia również nieodpłatne udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego na rzecz realizacji programu.

Słownik: