Wtorek 31 marca 2020
imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii

Rachmistrz Gminy Jedlicze po raz szesnasty!

„Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka.”
Hugo Steinhaus

10 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyła się XVI edycja Gminnego Konkursu „Rachmistrz Gminy Jedlicze”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik.

Konkurs adresowany był do uczniów klas szóstych szkół podstawowych z terenu naszej gminy i miał na celu przede wszystkim wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów poprzez stwarzanie okazji do sprawdzenia poziomu wiedzy i umiejętności, wdrażanie do samodzielnej i systematycznej pracy, kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia do rozwiązywania zadań problemowych oraz budzenie nawyku współzawodnictwa.

W zmaganiach wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych z Długiego, Dobieszyna, Jaszczwi, Jedlicza, Moderówki, Piotrówki, Potoka oraz Żarnowca. W ciągu 60 minutowej rywalizacji uczestnicy zmierzyli się z 11 zadaniami o różnym stopniu trudności. Test zawierał zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte, w których uczniowie musieli przedstawić tok rozumowania prowadzący do wyniku i uzasadniający odpowiedź.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki oraz poczęstunek. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi 20 marca 2020 r. podczas XI Wiosennego Turnieju Wiedzy dla uczniów klas VI.

Młodym matematykom serdecznie dziękujemy za przybycie na coroczny konkurs, gratulujemy im odwagi i życzymy wielu sukcesów w tej trudnej dziedzinie, jaką jest matematyka.

ZSP Jedlicze