Wtorek 7 lipca 2020
imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa

Informacja w sprawie ograniczenia kursów MKS

W związku z interwencjami mieszkańców Gminy Jedlicze w zakresie ograniczenia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego wprowadzonego od 25.03.2020 r. przez Miejską Komunikację Samochodową w Krośnie (Organizator: Gmina Miasto Krosno) informuję, że działania te podjęte zostały bez uwzględnienia uwag i akceptacji Burmistrza Gminy Jedlicze.

Niewątpliwe zasadne jest w związku ze stanem epidemii, wprowadzenie niezbędnych rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów i kierowców. Winny one jednak być transparentne oraz zapewniać najbardziej niezbędne potrzeby komunikacyjne mieszkańców.

Większość zakładów i instytucji funkcjonuje w dalszym ciągu, także w układzie dwuzmianowym w godzinach od 6:00 do 14:00 oraz od 14:00 do 22:00. Koniecznym jest zatem utrzymanie tych kursów, które zapewnią dojazd do czynnych, większych przedsiębiorstw (i z powrotem) uwzględniając wyżej wymieniony czas pracy. Ważnym również miejscem z punktu widzenia osób dojeżdżających do miejsca zatrudnienia, jak również osób korzystających z usług medycznych jest Wojewódzki Szpital w Krośnie. Mając powyższe na uwadze dobrym rozwiązaniem byłaby modyfikacja linii 2 w taki sposób, aby jej końcowy przystanek funkcjonował przy budynku szpitala, a ilość kursów zapewniała możliwość dojazdu do  miejsca pracy dla poszczególnych zmian.

Niezrozumiałą i nie do zaakceptowania jest sytuacja wprowadzenia zmian w kursach MKS, bez uprzedniego poinformowania o tym mieszkańców Gminy Jedlicze, choćby poprzez komunikaty na przystankach, czy też poprzez inne powszechnie przyjęte formy dotarcia do pasażerów.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystosowałam do Prezydenta Miasta Krosna pismo mające na celu zobowiązanie organizatora transportu publicznego na terenie Gminy Jedlicze, tj. Gminę Miasto Krosno do optymalizacji wprowadzonych ograniczeń, łącznie z przekazaniem odpowiedniej informacji dla pasażerów.

Słownik: