Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Prace remontowe na placu zabaw w Żarnowcu

Rozpoczęliśmy znaczące prace remontowe na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żarnowcu. Zniszczona i zużyta stara nawierzchnia z płyt zostanie zdemontowana i zastąpiona nową nawierzchnią bezpieczną wykonywaną w technologii wylewanej. W ramach prac również częściowo zostanie zmodernizowana istniejąca podbudowa pod wykonanie nowej nawierzchni. Wykonawcą robót jest firma MASTERS RUBBER. Koszt inwestycji to 46 465, 71 zł. Termin zakończenia prac przewidziany jest na 16 czerwca 2020 r.

W trakcie prac

Przed remontem