Sobota 23 stycznia 2021
imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

Naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej

Trwają prace związane z naprawą dróg o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie Gminy Jedlicze. Prowadzone prace  mając na celu poprawę stanu technicznego sieci dróg gminnych. W pierwszej kolejności uzupełniane są ubytki masą mineralno-bitumiczną, następnie w miarę możliwości poprawione zostaną pęknięcia za pomocą emulsji i grysów. Prace wykonywane są z zachowaniem płynności ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa użytkowników. Wykonawcą robót jest Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Umowny termin zakończenia prac to koniec maja br. Przewidywana kwota realizacji zadania nie przekroczy 100 tyś zł.